Тусгаарлагдсан иргэдээс санал авахгүй

Тусгаарлагдсан иргэдээс санал авахгүй

Зургадугаар сарын 24-нд сонгуулийн санал хураах өдрөөс өмнө тусгаарлах байрнаас иргэдийг гаргахгүй аж.

Энэ талаар “Сонгуулийн ерөнхий хороотой тохиролцоод тусгаарлалтын байранд байгаа иргэдийн саналыг авахгүй. Ковидын эсрэг нэг удаагийн хуульд заасан үндэслэлээр олон нийтийн эрүүл мэнд, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тусгаарлах байранд байгаа иргэдийг сонгох эрхийг хязгаарлана. Зургадугаар сард ирж тусгаарлагдах хүмүүс сонгуулийн санал өгөх боломжгүй. Ирэх иргэдээс нэг бүрчлэн саналыг нь баталгаажуулж авна. Сонгуулийн насны 1000 орчим иргэнийг санал хураалтаас өмнө татан авах төлөвлөгөөтэй байгаа” гэлээ.