Дотоод бие, эрүүл мэндээ та мартсан юм биш биз

Дотоод бие, эрүүл мэндээ та мартсан юм биш биз