Хуваарь: Хүүхдийн мөнгийг энэ сарын 18-аас олгоно

Хуваарь: Хүүхдийн мөнгийг энэ сарын 18-аас олгоно

Энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг ХХҮЕГ-аас гаргажээ.

Тухайлбал, хүүхдийн мөнгийг энэ сарын 18-аас олгох бол эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж болон ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламжийг 15-аас олгож эхлэх аж.