Урт хугацаанд хөдөлмөрийн чадвар алдсанаа нотлох гэж жил бүр эмч нарын зөвлөгөөнд орох шаардлагагүй болжээ

Урт хугацаанд хөдөлмөрийн чадвар алдсанаа нотлох гэж жил бүр эмч нарын зөвлөгөөнд орох шаардлагагүй болжээ

Өнгөрсөн онд олон нийтийн сүлжээгээр шүүмжлэл дагуулсан бас нэгэн сэдэв бол урт хугацаанд хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хүмүүсийн тэтгэмжийн сунгалтын асуудал билээ. Нэгэнт хараа болон сонсгол, хэлний бэрхшээл нь арилахгүй болсон хүмүүсийг жил бүр эмч нарын зөвлөгөөнөөр оруулж, хөдөлмөрийн чадамжаа алдсан гэдгийг баталгаажуулдаг байсан нь яах аргагүй гажуудал.

Тэгвэл хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацааг Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сарын 9-ний өдрийн А/758, А/197 хамтарсан тушаалаар шинэчлэн баталсан байна. Ингэснээр урт хугацаанд хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хүмүүсийн группийг сунгах гэж ойр ойрхон хурлаар оруулах шаардлагагүй болох юм.

 

Мөн хоёр сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/807, А/216 тушаалаар байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалтыг шинэчлэн баталсан.

Ингэснээр байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон тэдний асран хамгаалагчдад тулгардаг хүндрэл, явдал чирэгдэл багасна. Тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад хүргүүлсэн. Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсний дараа өвчний жагсаалтыг олон нийтэд нээлттэй болгоно. Жагсаалт шинэчлэгдэн батлагдсанаар шинээр нэмэгдэж орсон нийт 58 оношийн хүрээнд 1,300 гаруй хүүхэд, мөн тооны эцэг, эхчүүд байнгын асаргааны тэтгэмжид хамрагдана. Нийгмийн халамжийн сангаас 2022 онд уг үйлчилгээнд 13 мянга гаруй хүүхдийг хамруулж 31,5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар төсөвт тусгасан.

ХОЛБООТОЙ ЛИНК