ЕБС-ийн улсын шалгалтуудын товыг зарлалаа

ЕБС-ийн улсын шалгалтуудын товыг зарлалаа

БСШУС-ын сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/425 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ын 5.4 дүгээр заалт, БШУ-ны сайдын 2022 оны А/38 дугаар тушаалаар баталсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн II, III улирлын хичээл эхлэх, үргэлжлэх, дуусах хугацаа”-нд үндэслэн  "УЛСЫН ШАЛГАЛТ"-ын товыг тогтоон зарлаж байна.
Өнөөдөр луу өдөр

10 цагийн өмнө