Эм ямааны амьдын жин ойн хээрийн бүсэд 36 кг,  тал хээрийн бүсэд 33 кг байна

Эм ямааны амьдын жин ойн хээрийн бүсэд 36 кг, тал хээрийн бүсэд 33 кг байна

Байгалийн бүс төлөөлсөн мал аж ахуйн цаг уурын харуулуудын хэмжилтийн мэдээллээр малын дундаж жинг бүс нутгаар ангилан гаргав.

2022 оны зургадугаар сарын 30-ны байдлаар ойт хээрийн бүсийн (Булган аймгийн Орхон сум) эм хонины амьдын жин дунджаар 38 кг, эм ямаа 36 кг, үнээ 274 кг, тал хээрийн бүсийн (Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сум) эм ямаа 33 кг, үнээ 314 кг жинтэй байна