“Үндэсний номын өдрүүд - 2022” арга хэмжээнд D-Parliament цахим системийг танилцуулах асар ажиллаж байна

 “Үндэсний номын өдрүүд - 2022” арга хэмжээнд D-Parliament цахим системийг танилцуулах асар ажиллаж байна

“Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд - 2022” арга хэмжээнд D-parliament цахим системийг танилцуулах асар ажиллаж байна. Энэхүү асарт ирснээр хууль тогтоох үйл ажиллагаанд иргэн бүр оролцох боломжтой цахим системийн ач холбогдол, ашиглах зааврын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та авах боломжтой бөгөөд Улсын Их Хурлын гишүүн, Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Э.Батшугар сонирхон ирсэн иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаа.

ҮЗЭХ: