Улаанбаатар хотын төв цэгээс 2 км-ийн радиус дотор 52 сургуульд нийт 36423 хүүхэд суралцаж байна

Улаанбаатар хотын төв цэгээс 2 км-ийн радиус дотор 52 сургуульд нийт 36423 хүүхэд суралцаж байна

Үндэсний статистикийн хорооноос сурагчдын гэр болон сургууль хоорондын зайн судалгааг гаргажээ. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, Боловсролын мэдээллийн сангийн мэдээлснээр, Улаанбаатар хотын ЕБС-д суралцаж буй сурагчдын гэр, сургууль хоорондын дундаж зай 2.7 км байна.
 
 
Үүнээс Улаанбаатар хотын төв цэгээс 2 км-ийн радиус дотор 52 сургуульд нийт 36423 хүүхэд суралцаж байна.