LIVE: Орон нутагт амьдрахаар шилжсэн иргэдэд газар ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ хуулийг УИХ хэлэлцэж байна

LIVE: Орон нутагт амьдрахаар шилжсэн иргэдэд газар ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ хуулийг УИХ хэлэлцэж байна

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах нийслэлээс орон нутагт амьдран суух зорилгоор шилжин суурьшиж буй иргэнийг дэмжиж нэг удаа газар эзэмших эрх олгох, газар олгох үйл ажиллагааг төрийн байгууллагуудаас цаг алдалгүй богино хугацаанд олгох асуудлыг зохицуулах зорилгоор Газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулан, УИХ-аар өнөөдөр /2022.12.01/ хэлэлцэж байна. Тус хууль батлагдснаар нийслэлээс хөдөө орон нутагт шилжин сууршсан иргэдэд 15-60 жилээр нэг удаа газар эзэмшүүлэх боломж нээгдэх бөгөөд тус иргэн газар эзэмших хугацааны эцэст газраа үнэгүй өмчлөх эрх үүсэх юм. 

LIVE: