Халхгол сумын Сүмийн хоолойд Чехийн судлаачид тахь нутагшуулахаар болжээ

Халхгол сумын Сүмийн хоолойд Чехийн судлаачид тахь нутагшуулахаар болжээ

Монгол орны хамгийн зүүн хэсэг Халхгол сумын нутагт оршдог Сүмийн хоолойд тахь нутагшуулахаар боллоо.

Чех судлаачид монгол орны газар нутагт хэдэн жилийн турш судалгаа хийж, удаа дараа мянга мянган километрийн замыг туулсан хээрийн аялалд явсны эцэст тахийг нутагшуулах шинэ төслийг Халхгол сумын Сүмийн хоолойд эхлүүлэх эцсийн шийдвэр гаргажээ.