ВИДЕО: Хөвсгөл аймгийн Цойцон нуурыг 40 орчим жилийн дараа инженерийн шийдлээр сэргээж байна

ВИДЕО: Хөвсгөл аймгийн Цойцон нуурыг 40 орчим жилийн дараа инженерийн шийдлээр сэргээж байна

1971 оны их үеийн нөлөөгөөр Ходон гол голдирлоо өөрчилснөөс Дархадын хотын бүлэг нуур тэжээгдэлгүй болж Дөрөө нуур, Цойцон нуур бүрэн ширгэсэн.

Тэгвэл 2021 оноос Ходон голд инженерийн шийдлийн дагуу 403 метр далан байгуулж, урсгал чиглүүлэх суваг татсанаар Цойцон нуур луу Ходон гол үндсэн голдирлоороо 10,6 км урсаж нуураа тэжээж эхэлсэн. Хөвсгөл аймгийн гурав дах том нуур болох Цойцон нуур сэргэснээр 35 сая метр куб усыг нөөцөлж байгаагаараа давуу талтай, онцгой ач холбогдолтой.  

ВИДЕО: