Мазаалайн лого бүтээх уралдаанд 20 орчим бүтээл иржээ

Мазаалайн лого бүтээх уралдаанд 20 орчим бүтээл иржээ

Монгол Мазаалай баавгайн онцлогийг олон нийтэд таниулах, дэлхий дахинд сурталчлах хүрээнд  арван сая төгрөгийн шагналтын сантай лого зохион бүтээх уралдааныг нээлттэй зарласан.

Шилдэг бүтээлийн шагналын сан арван сая төгрөг байх бөгөөд бүтээлүүд Мазаалай баавгайн онцлогийг тусгасан, Монгол Улсаа олон Улсад таниулах бэлгэдэлтэй. Товч, ойлгомжтой зураг, лого хэлбэрээр байх юм.  Шалгарсан бүтээлийг Монгол Улс, Мазаалай баавгайг олон Улсад таниулах хүрээнд бүх хэлбэрээр ашиглах, оюуны өмчийн эрхийг шилжүүлэх юм.