Төрийн албаны монгол хэлний шалгалтад 1160 хүнээс 561 нь тэнцжээ

Төрийн албаны монгол хэлний шалгалтад 1160 хүнээс 561 нь тэнцжээ

Нийслэлд 2023 оны арваннэгдүгээр сарын 22-24-нд зохион байгуулсан Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 1594 иргэн бүртгүүлсэн. Шалгалтад 1160 иргэн оролцож, ерөнхий мэдлэгийн шалгалтад 662, монгол хэлний шалгалтад 561, дүн шинжилгээ хийх чадварын шалгалтад 529 иргэн тэнцлээ. Ийнхүү шалгалтад орсон 1160 иргэний 45.6 хувь нь төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдэх болзлыг хангаад байна.