Явган хүний зам дээр тээврийн хэрэгслээ байрлуулсан жолоочийг 20 мянгаар торгожээ

Явган хүний зам дээр тээврийн хэрэгслээ байрлуулсан жолоочийг 20 мянгаар торгожээ