LIVE: Гэрээр тусгаарлагдан эмчлэгдэж буй 2000 иргэнд Засгийн газраас дэмжлэг үзүүлнэ

LIVE: Гэрээр тусгаарлагдан эмчлэгдэж буй 2000 иргэнд Засгийн газраас дэмжлэг үзүүлнэ

УОК-ын Шуурхай штабаас мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг УОК-ын Шуурхай штабын дарга, хурандаа Ц.Ганзориг, НЭМГ--ын Нийслэлийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга О.Энхзаяа, БЗД дэх Цагдаагийн газрын дарга, дэд хурандаа Р.Очирбадрах нар өгсөн юм. 

2021.03.31-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар нэр бүхий аж, ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тавьсан. Тус хязгаарлалт өнөөдрөөс мөрдөгдөж эхэлж буйтай холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх мэдээллийг албаныхан өгсөн юм. Мөн коронавирусийн халдварын тархалттай холбоотой цаг үеийн мэдээллийг өглөө. 

ҮЗЭХ: