ПОДКАСТ: Хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг хэрхэн томилдог вэ

ПОДКАСТ: Хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг хэрхэн томилдог вэ

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга Н.Хулан оролцож, шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн тус подкаст нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.
 
 
 Өнөөдөр луу өдөр

10 цагийн өмнө