ХНХЯ-ны гадна жагсаж байна

ХНХЯ-ны гадна жагсаж байна

ХНХЯ-ны гадна талбайд Монголын Тээвэр, холбоо, газрын тосны ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын төмөр замчдын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос цуглаан зохион байгуулж байна. 

Тэд салбарт нь гарсан нь шударга бус үйлдлийг шүүмжилж, эрх баригчдаас хариуцлага нэхэх аж.