ЭМЯ: Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ: Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл хийж байна

Эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн салбартай холбоотой иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл хийж байна. 

Ерөнхий сайдын дэргэдэд 11-11 төвд Засгийн газрын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэртэй холбоотой иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авдаг болсон. Тус төвд ирж буй нийт санал гомдлын гуравдугаарт ЭМЯ болон эрүүл мэндийн салбартай холбоотой санал гомдлууд байжээ. Тиймээс ЭМЯ-наас салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой нийт санал гомдлыг шийдвэрлэж буй явцын талаар мэдээлэл хийж байна.  

ВИДЕО: