СОНГУУЛЬ 2020: 18-25 насныханы идэвх сул байна

СОНГУУЛЬ 2020: 18-25 насныханы идэвх сул байна

СЕХ-ноос УИХ-ын сонгуулийн ирцийн мэдээллийг 17.00 цагийн байдлаар шинэчлэн хүргэлээ. Үүнийг насны ангиллаар авч үзвэл:

  • 18-25 насны 347,942 сонгогчоос 149,782 нь санал өгсөн буюу 43 хувь
  • 26-40 насны 760,204 сонгогчоос 341,710 нь санал өгсөн буюу 44 хувь
  • 41-55 насны 517,323 сонгогчоос 309,004 нь санал өгсөн буюу 59 хувь
  • 56-аас дээш насны 375,155 сонгогчоос 253,642 нь санал өгсөн буюу 67 хувийн тус, тус үзүүлэлттэй байна.

 56-аас дээш насны иргэд хамгийн идэвхтэй саналаа өгч буй бол 18-25 бага идэвхтэй байна.