LIVE: “Иргэдийн өмнөөс санал өгсөн болон Энкантогийн хөнгөлөлтийн бичиг тараасан” гэх мэдээллийн мөрөөр сурвалжилж байна

LIVE: “Иргэдийн өмнөөс санал өгсөн болон Энкантогийн хөнгөлөлтийн бичиг тараасан” гэх мэдээллийн мөрөөр сурвалжилж байна

Баянгол дүүрэгт "иргэдийн өмнөөс санал өгсөн болон Энкантогийн хөнгөлөлтийн бичиг тараасан” гэх мэдээллийн мөрөөр сурвалжилж байна.