“Халхын гол-1939 он” архивын баримтат үзэсгэлэн НЭЭГДЛЭЭ

“Халхын гол-1939 он” архивын баримтат үзэсгэлэн НЭЭГДЛЭЭ