Сэргээн нутагшуулсан тарваганы тоо 13.6 хувиар өсжээ

Сэргээн нутагшуулсан тарваганы тоо 13.6 хувиар өсжээ

ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн судлаачид, БОАЖЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлдэг “Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтыг хангах нь" төслийн хүрээнд сэргээн нутагшуулсан тарваганы тоо 13.6 хувиар өсжээ. Тодруулбал, судлаачид сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд 70 тарвага сэргээн нутагшуулсан байна. Тарвага нутагшуулсан газрыг орон нутгийн иргэд ,Байгаль хамгааллын газар, улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны мэргэжилтнүүдийг хянагчаар ажиллуулж хууль бус ан агнуур хийх зөрчлийг бууруулжээ. Тарвага нутагшуулснаар биологийн төрөл зүйл нэмэгдэж, экологийн тэнцвэрт байдал хангагддаг аж.