Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж байна

Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж байна

Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж байна.