Монголбанк 3.9 тэрбум долларын нөөцтэй байна

Монголбанк 3.9 тэрбум долларын нөөцтэй байна

Монголбанкны мэдээллээр 2019 оны эхний есөн сарын байдлаар банкны салбарын зээл жилийн өмнөх үеэс 10 хувиар өсч, эдийн засгийн бодит өсөлт оны эхний хагас жилийн байдлаар 7.3 хувьд хүрч, валютын нөөц 3.9 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. 

Валютын энэхүү нөөц нь  импортын есөн сарын хэрэгцээг хангах түвшинд хүрсэн байна. Гэвч УИХ Монгол Улсын 2020 оны төсвийг хэлэлцэх шатанд төсвийн алдагдлыг бууруулж, татварын орлогоо бодитой тооцож, Засгийн газрын өрийг бууруулахад анхаарч, хөрөнгө оруулалтыг татах, сонгуульд зориулсан төсвийн хууль батлахаас татгалзаж чадахгүй бол өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд төвлөрүүлсэн валютын нөөцөө төгрөгийн ханшийг тогтворуулах зорилго дор интервенц хийхэд зарцуулах магадлалыг өндөрсгөж байгаа ажээ.
Өнөөдөр морь өдөр

4 цагийн өмнө