Дундговь ОНХС-ийн хөрөнгөөр аймгийн төвийн айлууд, зам талбайн элсийг цэвэрлэх ажлыг эхлүүлжээ

Дундговь ОНХС-ийн хөрөнгөөр аймгийн төвийн айлууд, зам талбайн элсийг цэвэрлэх ажлыг эхлүүлжээ

Дундговь аймаг 2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон зарим айл өрхийн элсийг зайлуулж цэвэрлэх ажил үе шаттайгаар хийж эхэлжээ.

ФОТО: