Дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдийн сонсгол өнөөдөр болно

Дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдийн сонсгол өнөөдөр болно

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчид Н.Батчимэг, Б.Ганболд, М.Пүрэвсүрэн нарыг нэр дэвшүүлэн Улсын Их Хуралд ирүүлсэн юм.

Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар нэр дэвшигчтэй хийх нэр дэвшигчийн сонсгол өнөөдөр буюу 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр болно.  

Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн танилцуулгатай дараах холбоосоор танилцана уу.

Нэргүйн Батчимэг 

Бадамдоогийн Ганболд

Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн