"Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа" зүүн бүсийн бүсчилсэн сургалт Хэнтий аймагт болж байна

"Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа" зүүн бүсийн бүсчилсэн сургалт Хэнтий аймагт болж байна