Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд 801,765 ИРГЭН ХАМРАГДЛАА

Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд 801,765 ИРГЭН ХАМРАГДЛАА

Өнөөдөр улс орон даяар зохион байгуулагдаж буй эрт илрүүлэг, үзлэг оношилгооны явцын талаар ЭМЯ-ны Нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Баярболд мэдээлэл өглөө.

Тэрбээр "Улс орон даяар зохион байгуулж буй эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд 801,765 иргэн хамрагдаад байна. Хамрагдсан иргэдийн 45.8 хувь нь эрэгтэйчүүд, 54.2 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Байршлаар нь харуулбал 48.9 хувь нь Улаанбаатар хотод, 51.1 хувь нь орон нутагт байна. Үзлэгт хамрагдсан нийт иргэдийн 68.7 хувь нь 0-17 насны хүүхэд, 31.3 хувь нь 18-аас дээш насныхан байна. Өмнө нь эрт илрүүлэгт Улаанбаатарын иргэд харьцангуй өндөр хамрагдаж байсан бол одоо орон нутгийн иргэд илүү идэвхтэй хамрагдаж эхэлснийг дээрх тооноос харж болно.

Улаанбаатар хотод хийгдсэн үзлэгийг дүүргүүдээр харуулбал Баянзүрх дүүрэг 100,302 буюу 12.8 хувь, Баянгол дүүрэг 94,939 буюу нийт үзлэгийн 12.1 хувь, Сонгинохайрхан дүүрэг 44,971 буюу 5.8 хувь, Хан-Уул дүүрэг 44,880 буюу 5.7 хувь, Сүхбаатар дүүрэг 43,176 буюу 5.5 хувь, Чингэлтэй дүүрэг 32,756 буюу 4.2 хувь, Налайх дүүрэг 13,096 буюу 1.7 хувь, Багануур дүүрэг 7,189 буюу 0.9 хувь, Багахангай дүүрэг 759 буюу нийт үзлэгийн хувийг 0.1 хувийг эзэлж байна.

Эрт илрүүлэг үзлэгийн мэдээллийг аймгуудаар харьцуулж үзэхэд Өвөрхангай аймаг нийт үзлэгийн 33,283 буюу 4.3 хувь, Орхон аймаг 28,709 буюу 3.7 хувь, Хөвсгөл аймаг 27,729 буюу 3.5 хувь, Сэлэнгэ аймаг 25,357 буюу 3.2 хувь, Төв аймаг 23,211 буюу 3.0 хувь байгаа нь бусад аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр хамрагдалттай байна.

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамрагдалт Улсын хэмжээнд хүн амын 25 орчим хувь нь хамрагдаад байна. Насны ангиллаар харуулбал 0-5 насны хүүхдийн 32.7 хувь, 6-17 насны хүүхдийн 51.0 хувь, 18-30 насны залуучуудын 9.9 хувь, 31-45 насны хүн амын 9.8 хувь, 46-60 насны 13.8 хувь, 61-ээс дээш насны хүн амын 17.6 хувь хамрагдсан байна.

Хамрагдсан иргэдээс өвчлөлийн 459,688 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн. Бүртгэгдсэн өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдлын 57.3 хувь нь эмэгтэй, 42.7 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Өвчлөлийн 60.7 хувь нь хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин, 8.7 хувь нь дотоод шүүрэл тэжээлийн ба бодисын солилцооны өвчнүүд, 7.1 хувь нь зүрх судасны тогтолцооны өвчин, 6.5 хувь нь шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин, 6.1 хувь нь амьсгалын тогтолцооны өвчлөлүүд бүртгэгдсэн нь тэргүүлэх шалтгаан болж нийт өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдлын 89.1 хувийг эзэлж байна.

0-17 насны хүүхдүүдийн дунд өвчлөлийн 214,096 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Бүртгэгдсэн тохиолдлоос шүд цоорох 154,271 буюу 72.1 хувь, шүдний гажиг 6,223 буюу 2.9 хувь, нүдний хараа алдах 2,757 буюу 1.3 хувийг эзэлж тэргүүлэх өвчлөл болж байна. Бүртгэгдсэн шүд цоорох өвчний 127 354 тохиолдол буюу 82.6 хувийг 6-17 насны хүүхэд эзэлж байна." хэмээлээ.