Сурагчид хоёрдугаар улиралд нийт 8 долоо хоног хичээллэнэ

Сурагчид хоёрдугаар улиралд нийт 8 долоо хоног хичээллэнэ

Сурагчдын нэгдүгээр улирлын амралт дуусаж, өнөөдрөөс хоёрдугаар улирлын хичээл эхэлж байна. Энэ улиралд сурагчид нийт 8 долоо хоног хичээллэх юм.

2022-2023 оны хичээлийн жилийн II хагас жил буюу хоёрдугаар улиралд: Нэгдүгээр сарын 30-наас гуравдугаар сарын 24-ны хооронд

Гуравдугаар улиралд:

  • 1-2 дугаар анги: Дөрөвдүгээр сарын 3-наас тавдугаар сарын 26-ны хооронд
  • 4-5 дугаар анги: Дөрөвдүгээр сарын 3-наас зургадугаар сарын 2-ны хооронд
  • Дунд, ахлах анги: Дөрөвдүгээр сарын 3-наас зургадугаар сарын 2-ны хооронд хичээллэнэ. Шалгалт зургадугаар сарын 5-9-ний хооронд үргэлжлээд зуны амралт эхэлнэ.