Засгийн газрын хуралдаанаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна

Засгийн газрын хуралдаанаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна

Засгийн газрын хуралдаанаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна.