МОНГОЛ БАНК: Дөрөвдүгээр сард 923 иргэнд ипотекийн зээл шинээр олгосон

МОНГОЛ БАНК: Дөрөвдүгээр сард 923 иргэнд ипотекийн зээл шинээр олгосон

Өнөөдөр Монголбанкнаас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Энэ үеэр өнгөрөгч дөрөвдүгээр сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа.

Дөрөвдүгээр сарын байдлаар валютын харилцах нэмэгдсэн нь экспортлогч компаниудын экспортын орлого төвлөрсөнтэй холбоотой. Төгрөгийн хадгаламж буурсан үзүүлэлтэй байгаа аж. Мөнгөний нийлүүлэлтийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг хадгаламж 13.8 их наяд төгрөг хүрчээ. Үүний 80.4 хувийг иргэдийн хадгаламж эзэлжээ.

Хадгаламжийн байгууллагын зээлийн үлдэгдэл 17.5 их наяд төгрөгт хүрчээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 22 хувиар өсчээ. Нийт зээлийн 9.1 их наядыг иргэдийн, 8.1 их наяд төгрөгийг байгууллагуудын зээл эзэлсэн байна. Цалин, тэтгэврийн зээл нийт зээлийн 24 хувийг эзэлсэн байна. Нийт зээлийн 5.3 хувийг хугацаа хэтэрсэн, 11 хувийг чанаргүй зээл эзэлжээ.

Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 4.4 их наяд төгрөгт  хүрч, 91146 зээлдэгчид хүрчээ. Өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард 923 зээлдэгчид 66 тэрбум зээлийг банкууд олголоо хэмээн Судалгаа, статистикийн газрын дарга Б.Батдаваа мэдээллээ.

Ипотекийн нийт зээлийн үлдэгдлийн 74.3 хувь нь хөтөлбөрийн зээл, 23.6 хувь нь банкуудын өөрийн эх үүсвэрээр,2.1 хувь нь бусад эх үүсвэрээр олгосон зээл эзэлж байна. Орон нутгийн ипотекийн зээлийн 77.9 хувь нь хөтөлбөрийн зээл, 24.2 хувь нь өөрийн эх үүсвэрээр 0.82 нь бусад эх үүсвэрээр олгогджээ.