"Улаанбаатарын мөнгөн шөнө" цэнгүүний үеэр 18 чиглэлд автобус үйлчилнэ

"Улаанбаатарын мөнгөн шөнө" цэнгүүний үеэр 18 чиглэлд автобус үйлчилнэ

Нийслэлийн шинэ жилийн баярыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд энэ сарын 31-ний өдөр “Шинэ жилийн баярын цэнгүүн” Сүхбаатарын талбайд болно.

Нийслэлийн Тээврийн үйлчилгээний газраас олон нийтийг хамарсан ёслолын дараа иргэдийг нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр хангахаар дараах төлөвлөлтийг  хийгээд байна.

“Шинэ жилийн баярын цэнгүүн” нэгдсэн ажиллагаа өндөрлөхөд их багтаамжийн автобусны 18 чиглэлд 18 автобус Сүхбаатарын талбайн баруун, зүүн болон урд зогсоол буюу зурагт тэмдэглэсэн “А”, “B”, “С”  зогсоолоос суурьшлын цэгүүд рүү үнэ төлбөргүй үйлчлэх юм. 

Үйлчлэх чиглэл болон зогсоолын мэдээлэл: