ЕБС-ийн сурагчдын II улирлын хичээл маргааш эхэлнэ

ЕБС-ийн сурагчдын II улирлын хичээл маргааш эхэлнэ

ЕБС-ийн сурагчдын II улирлын хичээл маргааш буюу арваннэгдүгээр сарын 12-оос эхэлнэ. 2023-2024 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургууль дөрвөн улирал хичээллэнэ. Цар тахлаас хойш сурагчид гурван ээлжээр хичээллэж, өвлийн улирлын амралтыг уртасгаад байсан бол энэ хичээлийн жилээс хуучин хувиараар хамрах БШУ-ы сайдын тушаал гарсан.

  • I  улирал: Есөн долоо хоног хичээллэн арваннэгдүгээр сарын 6-10-ныг хүртэл буюу нэг долоо хоног амарна.
  • II улирал: Найман долоо хоног хичээллэн 1-9 дүгээр ангийнхан гурван долоо хоног, 10-12 дугаар ангийнхан хоёр долоо хоног амарна.
  • III улирал: Есөн долоо хоног хичээллэн бүх ангийнхан нэг долоо хоног амарна.
  • IV улирал: Бага ангийн сурагчид найман долоо хоног, дунд ангийнхан есөн долоо хоног, ахлах ангийнхан 10 долоо хоног хичээллэхээр хуваарьт тусгасан байна.