Хүүхдийн мөнгийг нэг сая хүүхдэд өгчээ

Хүүхдийн мөнгийг нэг сая хүүхдэд өгчээ

Өнгөрсөн онд  18 хүртэлх насны сая хүүхдэд 229.6 тэрбум төгрөгийн мөнгөн тэтгэмж олгожээ.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хүүхэд бүрт олгох болсон. Үүнтэй холбоотойгоор энэ онд Халамжийн сангийн орлогийг 62.1 тэрбум төгрөгөөр нэмсэн юм. Үүний  21.1 тэрбум төгрөг нь хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгохтой холбоотой нэмэгдэл юм. Ингэснээр нийт нийгмийн халамжийн сангийн зарлагыг төсөвт нийт 756.6 тэрбум төгрөг тусгасан.