Цусан суулга өвчний тохиолдол энэ оны эхний дөрвөн сард өмнөх жилийнхээс 50 хувиар өсчээ

Цусан суулга өвчний тохиолдол энэ оны эхний дөрвөн сард өмнөх жилийнхээс 50 хувиар өсчээ

Энэ оны эхний дөрвөн сарын байдлаарх нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг Үндэсний Статистикийн Хорооноос өнөөдөр танилцуулсан.

Энэ үеэр дурдсан хугацаан дахь халдварт өвчний нөхцөл байдлыг мэдээлсэн юм.  Тоон мэдээллээс харвал салхин цэцэг өвчний тохиолдол эхний дөрвөн сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 24 хувиар өссөн бол цусан суулгын тохиолдол 49.4 буюу бараг 50 хувь нэмэгджээ.
Өнөөдөр тахиа өдөр

3 цагийн өмнө