Фүлхэм клубийн 25.7 мянган хүний багтаамжтай стадион "Go Mongolia" брэндийн дор тоглолтуудаа зохион байгуулна

Фүлхэм клубийн 25.7 мянган хүний багтаамжтай стадион "Go Mongolia" брэндийн дор тоглолтуудаа зохион байгуулна

Английн Премьер Лигийн 2024-2025 шинэ улиралд Фүлхэм клубийн 25.7 мянган хүний багтаамжтай Кровен коттеж стадион "Go Mongolia" брэндийн дор тоглолтуудаа зохион байгуулахаар бэлдэж байна.