Хүүхдэд 100 мянга, Ямаанд 20 мянган төгрөг өгнө гэх шийдвэрт зориулсан иргэдийн хөгжилтэй постууд

Хүүхдэд 100 мянга, Ямаанд 20 мянган төгрөг өгнө гэх шийдвэрт зориулсан иргэдийн хөгжилтэй постууд

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу 0-18 насны хүүхдүүдэд олгодог хүүхдийн мөнгийг 6 сарын хугацаанд 100 мянган төгрөг болгосон. Мөн ямааны нэг кг ноолуур бүрт 20 мянган төгрөг өгөхөөр шийдвэрлэсэн. Энэ талаар цахим орчинд иргэд хошигносон постуудаас хүргэж байна.