50 мянган төгрөгөөр өөрийн вэб сайттай болох боломжтой

50 мянган төгрөгөөр өөрийн вэб сайттай болох боломжтой

Иргэдийн интернетийн хэрэглээ нэмэгдэхийн хэрээр уламжлалт мэдээллийн хэрэгслүүд хумигдаж, иргэд мэдээллийн цахим орчин, вэб сайтуудаас авах нь нэмэгдэж байна.  Харин иргэд хаана хандаж, ямар төлбөрийн нөхцөлтэй вэб сайттай болохоо тэр бүр мэддэггүй. 

Тэгвэл elawyer.mn сайтад өөрийн бүртгэлийн мэдээллийг үүсгэснээр жилд 50 мянган төгрөг төлөөд өөрийн вэб сайттай болох боломжийг тус сайт санал болгожээ.