Төрийн өмчит их сургуулиуд харьяа салбар байгуулах журмыг баталжээ

Төрийн өмчит их сургуулиуд харьяа салбар байгуулах журмыг баталжээ

Монгол Улсын Засгийн газраас “Төрийн өмчит их сургууль, дээд сургууль, коллежийн харьяа сургууль байгуулах журам”-ыг батлуулаад байна.

Тогтоол гарсантай холбогдуулан төрийн өмчит их, дээд сургууль, коллежийн харьяалалд үйл ажиллагаа явуулж буй технологийн болон политехник коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэн олгож эхэлсэн байна. Орон нутагт харьяа сургууль байгуулахад тавигдах шаардлага, хүсэлт гаргах зохион байгуулахыг энэхүү журмаар зохицуулах аж.