ҮСХ: Орон сууцны үнэ Хан-Уул дүүрэгт хамгийн их буюу 1м.кв нь 3.4 сая төгрөг байна

ҮСХ: Орон сууцны үнэ Хан-Уул дүүрэгт хамгийн их буюу 1м.кв нь 3.4 сая төгрөг байна

Улаанбаатар хотын орон сууцны үнэ 2022 оны 4 дүгээр сард өмнөх оны мөн үеэс 19.7 хувиар, өмнөх сараас 0.7 хувиар тус тус өссөн байна. Шинэ орон сууцны 1 м.кв талбайн дундаж үнэ 3.2 сая төгрөг болж, Хан-Уул дүүрэгт хамгийн их буюу 3.48 сая төгрөг байна.  Харин хуучин орон сууцны 1 м.кв талбайн дундаж үнэ 3.01 сая төгрөг болж, Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн их буюу 3.90 сая төгрөгт хүрчээ.

ҮСХ