Цэргийн албаны 102 алба хаагч Филиппин Улсад хоёр сарын хугацаанд 100 хувийн тэтгэлэгтэй суралцахаар боллоо

Цэргийн албаны 102 алба хаагч Филиппин Улсад хоёр сарын хугацаанд 100 хувийн тэтгэлэгтэй суралцахаар боллоо

Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын гишүүн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатарын санаачилгаар цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдыг чадавхжуулах, нийгмийн баталгааг хангах, суралцах нөхцөл боломжийг хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл боломжийг хангаж “Филиппин Улсад англи хэлний вакумжуулсан сургалтад” суралцуулах сонгон шалгаруулалтыг Цагдаагийн ерөнхий газрын албан ёсны цахим хуудсанд нээлттэйгээр байршуулсан.

Улмаар цагдаа, дотоодын цэргийн 183 алба хаагч суралцах хүсэлтээ гарган материалаа ирүүлснийг хүлээн авч Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хурлын зааланд энэ оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулав.

Сонгон шалгаруулалтад оролцсон 183 алба хаагчаас 102 алба хаагч тэнцэж энэ оны хоёрдугаар сараас эхлэн Филиппин Улсад хоёр сарын хугацаатай 100 хувийн тэтгэлэгтэйгээр суралцах эрхтэй боллоо. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар тус сонгон шалгаруулалтын үеэр алба хаагчдыг чадавхжуулах, мэргэшсэн алба хаагч бэлтгэх зорилгоор дээрх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, сургалтад хамрагдаж ирсэн алба хаагчдыг дотооддоо дахин сургах, цаашлаад Америкийн Нэгдсэн Улсад Хар тамхи, Мөнгө угаах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах чиглэлээр мэргэшсэн мөрдөгч бэлтгэх сургалтад хамруулахаар зорин ажиллаж буй талаараа илэрхийлэн алба хаагчдын тулгамдаж буй асуудал болон санал хүсэлтийг сонсож, Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар товч мэдээлэл өглөө.