Хөвсгөл болон Сүхбаатар аймгуудад ой хээрийн түймэр гарч, 17 га газар шатжээ

Хөвсгөл болон Сүхбаатар аймгуудад ой хээрийн түймэр гарч, 17 га газар шатжээ

Хөвсгөл аймаг, Жаргалант сум Харгана багийн “Дунд Харганы-Эх” гэдэг газар /аймгийн төвөөс урьд зүгт 125 км, сумын төвөөс зүүн зүгт 60 км/-т 06.09-ний өдрийн 20:00 цагийн орчим ой, хээрийн гал түймэр гарсан тухай дуудлагыг 06.10-ны өдрийн 08:16 цагт хүлээн авсан. Тус аймгийн Онцгой байдлын газрын Галт сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 76 дугаар ангийн алба хаагчид, Жаргалант сумын Мэргэжлийн ангийнхан, орон нутгийн иргэд ойн гал түймрийг унтраах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж мөн өдрийн 14:36 цагт цурамд оруулсан, бүрэн унтраасан. Урьдчилсан байдлаар гал түймэрт 2 га орчим талбай өртөж шатсан.

Сүхбаатар аймаг, Эрдэнэцагаан сум Жаргалант багийн “Кабинт-Ухаа” гэдэг газар /аймгийн төвөөс зүүн урд зүгт 180 км,  сумын төвөөс баруун хойд зүгт 30 км/-т Хээрийн гал түймэр гарсан тухай дуудлагыг 06.10-ны өдрийн 18:51 цагт хүлээн авсан. Тус аймгийн Эрдэнэцагаан сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 47 дугаар ангийн алба хаагчид, орон нутгийн иргэд гал түймрийг унтраах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж мөн өдрийн 21:02 цагт цурамд оруулан 21:30 цагт бүрэн унтраасан. Урьдчилсан байдлаар гал түймэрт 15 га орчим талбай өртөж шатсан.
Өнөөдөр тахиа өдөр

2 цагийн өмнө