Тав хүртэл насны хүүхэдтэй төрийн албан хаагчдын ажлын цагийг багасгах шийдвэр гаргажээ

Тав хүртэл насны хүүхэдтэй төрийн албан хаагчдын ажлын цагийг багасгах шийдвэр гаргажээ

Шинэ коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын онцгой комисс шийдвэр гаргаж байгаагаас гадна орон нутгийн удирдлагууд ч тодорхой шийдвэр гаргаж байна. Тухайлбал, Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга захирамж гаргаж Шилийн богд чиглэлийн авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарласан.

Мөн Увс аймгийн онцгой комисс хуралдаж тав хүртэл насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон аав болон төрийн албан хаагч, ээжүүдийн ажлын цагийг богиносгох шийдвэр гаргажээ