Төсвийн тодотголтой хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулав

Төсвийн тодотголтой хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулав

 УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар, төсвийн тодотголын хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа.

Төсвийн байнгын хороо энэ сарын 26-нд хууль, тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж, санал, дүгнэлт гаргасан байна. УИХ-ын Байнгын хороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хамаарах хууль, тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэн санал, дүгнэлтээ, зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллын хамт Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлсэн юм. Байнгын хорооны 2020 оны 3 дугаар тогтоолоор төсвийн тодотголын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 19 хууль, 1 тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын багийг байгуулсан болохыг дурдав. Тус Ажлын багаас хуулийн төслийн талаар санал гаргажээ. УИХ-ын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.10-т “Байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцэнэ” хэмээн заасны дагуу төсөл тус бүрийн заалт нэг бүрээр хэлэлцсэн бөгөөд тухайн төслийн зүйлтэй холбогдуулан тухайн Байнгын хорооны гишүүд, Ажлын багаас гаргасан саналын томъёолол тус бүрээр санал хураасныг тэмдэглэв. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2 дугаар зүйл буюу дагаж мөрдөх хугацааг Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжиж эхлэх хугацаатай нийцүүлэн 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх гэсэн саналыг Төсвийн байнгын хорооны гишүүдийн олонх дэмжсэн байна. Түүнчлэн Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгагдсан бүх шатны эмч хөнгөлөлттэй жор бичих, эмийн сангууд хөнгөлөлт олгодог болох зохицуулалтыг тусгасан заалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхийг санал хураалтад оролцсон гишүүдийн олонх дэмжжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1, 4 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйл, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлүүдэд төслийн үзэл баримтлал, агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр зүйл, хэсэг, заалтын дэс дараалал, дугаарлалтад өөрчлөлт оруулах саналыг мөн Байнгын хорооны гишүүдийн олонх дэмжсэн гэлээ. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах саналыг гишүүдийн олонх тус тус дэмжээгүй байна.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Б.Чойжилсүрэн, М.Оюунчимэг, Б.Бат-Эрдэнэ, Ж.Мөнхбат нар асуулт асууж, Сангийн сайд болон Төсвийн байнгын хорооны даргаас хариулт, тайлбар авлаа. Дараа нь хууль, тогтоолын төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 12 саналын томъёоллоор нэг бүрчлэн санал хураан шийдвэрлэсний дараа төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлэв.