ТАНИЛЦ: Хөл хорио тогтоож, хамгаалалтад авсан байршлууд

ТАНИЛЦ: Хөл хорио тогтоож, хамгаалалтад авсан байршлууд

Өнөөдрийн байдлаар/2021.03.04/ нийслэлийн хэмжээнд таван дүүргийн 11 байршилд хөл хорио тогтоож, хамгаалалтад аваад байна. Уг байршлуудыг танилцуулбал,