Монгол улс “Хорт хавдарын өвчлөл”-өөр Дэлхийд нэгдүгээрт оржээ

Монгол улс “Хорт хавдарын өвчлөл”-өөр Дэлхийд нэгдүгээрт оржээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2019 онд “Дэлхийд хорт хавдарын өндөр өвчлөлтэй улс орнуудын рейтинг”-ийг гаргасан байна. Харин тус рейтингид Монгол улс нэгдүгээрт оржээ. Хавдар өвчлөл нь хүний биеийн эсүүдийн өвчин юм. Бидний бие махбод олон сая эсээс бүрэлддэг бөгөөд биднийг өсгөх, үхсэн эсийг орлуулах, гэмтлийн дараа гэмтсэн эсүүдийг нөхөх зэргээр эдгээр эсүүд тогтмол шинэ эсүүдийг үүсгэж байдаг.