Хөвсгөл аймаг 80 жилийн хуримтлагдсан хогоо цэвэрлэж эхэллээ

Хөвсгөл аймаг 80 жилийн хуримтлагдсан хогоо цэвэрлэж эхэллээ

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар, БОАЖЯ-тай хамтран хогийн цэгийнхээ тархсан талбайг хумих, цэгцлэх ажлыг эхлүүллээ.

Учир нь 1940 оноос үүссэн Элстийн ар уулын хог хаягдлын талбай нь тэлсээр 169 га талбайд хүрч, аймгийн төв рүүгээ нийлэх хэмжээнд хүрсэн байна. Иймд хог тархсан талбайг ландфилл аргаар хумих ажлыг 20 гаруй ажилтан, том оврын 16 техник хэрэгсэл, хувийн хэвшил, нутгийн иргэдийн тусламжтайгаар хийж эхэлжээ.