Монголд газар хөдлөлтийн идэвхжил 15 жилийн дотор тав дахин өсжээ

Монголд газар хөдлөлтийн идэвхжил 15 жилийн дотор тав дахин өсжээ

Монгол оронд тохиолдох газар хөдлөлийн идэвхжил 2005 онд 200 орчим бүртгэгдсэн байдаг. Тэгвэл өнгөрсөн 2019 оны байдлаар 1010 удаа буюу 15 жилийн дотор тав дахин их болон өсчээ.

Иймд ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс 2020 оны дулааны улиралд байгаль, цаг агаарын төлөв байдлаас шалтгаалан гарч болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын талаар мэдээлэл өгч, дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Газар хөдлөлтийн болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ард иргэд өөртөө болон бусдад үзүүлэх анхан шатны тусламжийн мэдлэг, дадлага эзэмшүүлэх сургалт явуулах нь зүйтэй. Мөн аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгох чиглэлээр үзлэг, хяналтыг зохион байгуулахыг зөвлөж байна хэмээн Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.