Төмөр замын засварын ажилтай холбогдуулан Дархан-Шарын гол чиглэлийн галт тэрэг зорчихгүй болжээ

Төмөр замын засварын ажилтай холбогдуулан Дархан-Шарын гол чиглэлийн галт тэрэг зорчихгүй болжээ

Наймдугаар сарын 23-ны өдөр /2022.08.23/ Дархан 2-Шарын гол өртөө хооронд төмөр замын засварын ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан тус өдрийн хуваарьт галт тэрэг аялахгүй болсон талаар мэдээлжээ.

Тодруулбал, Шарын гол-Дархан чиглэлийн зорчигчийн №603-р галт тэрэг, Дархан -Шарын гол чиглэлийн зорчигчийн №604-р галт тэрэг тус тус аялахгүй аж.