ҮСХ: Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 6.4 хувь, өмнөх долоо хоногоос 2.0 хувиар өсжээ

ҮСХ: Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 6.4 хувь, өмнөх долоо хоногоос 2.0 хувиар өсжээ

Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээлснээр 2023 оны хоёрдугаар сарын 13-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 6.4 хувь, өмнөх долоо хоногоос 2.0 хувиар өссөн байна.

2023 оны хоёрдугаар сарын 13-ны байдлаар аймгийн төвүүдэд зарагдаж байгаа хүнсний зарим гол нэрийн барааны үнэ: